• Sťahovanie výrobných liniek
  • Premiestňovanie strojov a zariadení