• Údržba technologických zariadení
  • Oprava strojov
  • Renovácia strojov